Disclaimer

Aansprakelijkheid en garantie
Boerencamping.nl doet er alles aan om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Het is niet uit te sluiten dat informatie onjuist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Niettemin is Boerencamping.nl op generlei wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen. Evenmin indien Boerencamping.nl vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van eventuele schade. Boerencamping.nl geeft geen garanties voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website.

Informatie van aanbieders
Alle informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld uit publiek beschikbare of door aanbieders toegeleverde gegevens. Boerencamping.nl wenst voor publicatie op de website geen vertrouwelijke gegevens of informatie waarop eigendomsrechten rusten te ontvangen. Alle informatie die Boerencamping.nl van aanbieders ontvangt, met uitzondering van persoonlijke identificatiegegevens, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het is Boerencamping.nl dan ook toegestaan om deze informatie naar eigen inzicht en zonder enige vergoeding te gebruiken en in te zetten onder toezicht van Boerencamping.nl.
Boerencamping.nl biedt aanbieders geen garanties over de volledigheid, toereikendheid, juistheid, geschiktheid of bruikbaarheid van de geboden informatie. De aanbieder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de controle hierop. Het is Boerencamping.nl toegestaan om zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie en andere elementen op deze website te wijzigen of te verwijderen. Verder zal onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek van betreffende aanbieder of website eigenaar de op Boerencamping.nl gepubliceerde informatie of verwijzing worden gewijzigd of verwijderd.

Gebruik van informatie
Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie van Boerencamping.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Privacy
Boerencamping.nl respecteert de privacy van haar bezoekers. Boerencamping.nl zal enkel die persoonsgegevens gebruiken die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene gebruikersinformatie verzameld zoals het type browser, de opgevraagde bestanden en de domeinnaam vanwaar informatie wordt opgevraagd. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren.
De persoonsgegevens die u verstrekt gebruikt Boerencamping.nl om uw vragen te beantwoorden, de gevraagde informatie te bezorgen of uw bestellingen bij Boerencamping.nl uit te voeren. Boerencamping.nl kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer u de door u verstrekte persoonsgegevens wenst te verwijderen of te wijzigen kunt u contact met Boerencamping.nl opnemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.